Efter klubbens generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde:
 • Formand: Gitte Jensted
 • Kasserer: Kenneth Bertelsen
 • Baneformand: Kurt Johansen
 • Junioransvarlig: Annette Vestergaard Hansen
 • Sekretær: Poul Pedersen 
 • Bestyrelsesmedlem: Stefan Mark Pedersen
 • Suppleant: Lone Overgaard Storm.  
Kontingentsatserne for 2015:
      Senior 950,-
      Ægtepar 1400,-
      Pensionister  700,-
      Ungdom (f. 1991-1997) 600,-
      Junior (f. efter 1/1-1998) 550,-
      Efterfølgende søskende 450,-
      Familie (hjemmeboende børn indgår) 2000,-
 
 *****************************************************************************************
Dagsorden til ordinær generalforsamling
torsdag den 18. marts 2015 kl. 19.30 (Midtfyns Gymnasium)
Jvf. §8 i klubbens vedtægter:
 1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:
  • Valg af dirigent.
  • Aflæggelse af beretning.
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  • Behandling af forslag.
  • Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  • Valg af:
   • Bestyrelsesmedlemmer.
   • Suppleanter til bestyrelsen
   • 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  • Eventuelt.
 2. Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.
 3. Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages.
 4. Beslutningerne og forhandlingsforløb føres til referat, og underskrives af dirigenten og den nye bestyrelse.
*****************************************************************************************
Læs formandens årsberetning: Klik her 
 
*****************************************************************************************