Ringe tennisklub - 2011

 • Tennisskole
 • Lys og baneklargøring
 • Generalforsamlingen 
 • Andelskassen Cup 2011 
 • Nytårskuren i Ringehallen
Tennisskole 2011                                                   
 
Så er sommerskolen igang - i både sol og regn er der fuld gang i de 35 energiske tennisspillere. Desværre er det ikke muligt at uploade billeder til vores galleri i øjeblikket,så I må nøjes med et par fotos fra de sidste to dages tennisskole!
 
 Vi håber på godt vejr til sidste dag i morgen!
Lys- og baneklargøring 
 

 

Som I kan se på billedet er de første forberedelser til den nye sæson igang. Her er de nye
projektorer ved at blive monteret i de gamle standere

Bestyrelsen vil snart kontakte alle medlemmer med henblik på at skaffe hjælp til den
endelige baneklargøring:

fredag den 15. april, lørdag den 16.april og søndag den 17.april

Vi satser på godt vejr og håber at så mange som muligt vil støtte op omkring klargøringen.

Den hjælp klubben får tjener to formål:

Dels er det en rigtig hyggelig aktivitet og dels er dette arbejde med til at holde
vores udgifter og dermed kontingentsatserne nede på et lavt niveau.

Vel mødt til ovennævnte weekend.
 
Generalforsamling 2011                                           
 


Generalforsamlingen blev afviklet

TIRSDAG DEN 15. marts 2011 KL. 19.30

i klubhuset på Holmehøjvej 2.

Der var ikke mødt så mange; men de, der var tilstede, var vidner til en veltilrettelagt generalforsamling under ledelse af Jørgen Bau Mortensen, som igen i år blev valgt til dirigent.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag
 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er i år Ove Nielsen*, Peter Keller, Povl Henningsen.
 7. Eventuelt


Læs Formandens Årsberetning for det forløbne år

 
Andelskassen CUP 2011                                           
 
Igen i år arrangerer Ringe Tennis Klub i samarbejde med Andelskassen i Ringe minitennisstævne.

Andelskassen Fyn Cup foregår i Ringe Fri og Efterskoles hal.

Søndag den 6 marts fra 9.00 - 17.00


Nytårskuren i Ringe-hallen                            
 
Opdateret d. 3.4.2011