Klubmestre Senior Herresingle A

1947 Anker Jensen
1948 Anker Jensen
1949 Torkil Larsen
1950 Torkil Larsen
1951 Kurt Mogensen
1952 Torkil Larsen
1953 Peter Jessen
1954 Peter Jessen
1955 Peter Jessen
1956 Peter Jessen
1957 Torkil Larsen
1958
1959
1960
1961 Jørgen Hansen
1962 Kurt Mogensen
1963 Preben Pedersen
1964 Jørgen Hansen
1965 Finn Jørgensen
1966 Jørgen Hansen
1967 Jørgen Hansen
1968 Jørgen Bau Mortensen
1969 Jørgen Hansen
1970 Jørgen Hansen
1971 Jørgen Bau Mortensen
1972 Jørgen Hansen
1973 Jørgen Hansen
1974 Jørgen Hansen
1975 Jørgen Hansen
1976 Jørgen Hansen
1977 Jørgen Hansen
1978 Jørgen Bau Mortensen
1979 Jørgen Hansen
1980 Jørgen Bau Mortensen
1981 Jesper Edelbo
1982 Jørgen Uth Andersen
1983 Peter Windfeldt
1984 Peter Windfeldt
1985 Jesper Edelbo
1986 Peter Windfeldt
1987 Peter Windfeldt
1988 Kenneth Baker
1989 Kenneth Baker
1990 Kenneth Baker
1991 Jesper Edelbo
1992 Jesper Edelbo
1993 Jan Jensen
1994 Steffen Buus
1995 Steffen Buus
1996 Jan Jensen
1997 Jesper Lindgreen/
1998 Jan Jensen
1999 Jan Jensen
2000 Jan Jensen
2001 Jan Jensen
2002 Brian Lund
2003 Brian Lund
2004 Brian Lund
2005 Brian Lund
2006 Kaj Henning Rasmussen
2007 Brian Lund
2008 Brian Lund
2009 Frederik Lindgreen
2010 Frederik Lindgreen
2011
2012

2013 Brian Lund
2014 Brian Lund 
 
 

Klubmestre Senior Herresingle B

1962 Bjørn Andersen
1963 Flemming Pedersen
1964 Poul Bo Hansen
1965 Erik Jacobsen
1966 Louis Irskov
1967 Mogens Buhl
1968 Mogens Rasmussen
1969 Flemming Birk
1970 Vagn Jespersen
1971 Jørgen Uth Andersen
1972 Leif Knudsen
1973 Preben Kirkegaard
1974 Niels Andersen
1975 Mogens Johansen
1976 Ejvind Skovgaard
1977 Povl Henningsen
1978 Jesper Edelbo
1979 Jørn Folner
1980 Leif Lydeking
1981 Kaj Rahbek
1982 Per Rye Jensen
1983 Morten Edelbo
1984 Steffen Knold
1985 Jens Blauenfeldt
1986 Peter Keller Hansen
1987 Steffen Buus
1988 Jens Mogensen
1989 Anders B. Nielsen
1990 Kristian M. Jensen
1991 Kaj Henning Rasmussen
1992 Kristian K. Hansen
1993 Peter G. Nielsen
1994 Nicolaj Osther
1995 Ulrik Foged
1996 Poul Erik Nielsen
1997 Lee Miller
1998 Ebbe Hansen
1999 Poul Pedersen
2000 Peder Josefsen
2001 Flemming Andersen
2002 Jonas Stubager
2003 Kenneth Jensen
2004 -
2005 -
2006 -
2007 Kenneth Nørregaard
2008 Frederik Lindgreen
2009 -
2010 Rolf Bents
2011 
2012 
 

Klubmestre Senior Herresingle C

1967Johannes Paaske
1968 Jan Bruntse
1969 Leif Knudsen
1970 Kurt Jørgensen
1971 Jørn Steen Hansen
1972 Hans Hechmann
1973 Søren Nørgaard
1974 Subhash Suri
1975 Carsten Nielsen
1976 Henning V. Hansen
1977 Christoph Harbsmeier
1978 Niels E. Kristoffersen
1979 Niels Højgaard
1980 Peder Madsen
1981 Bent Skov
1982 Bjarne Madsen
1983 Djohn Sørensen
1984 Kim Jensen
1985 Flemming Hansen
1986 Gunnar Jørgensen
1987 Per Skov
1988 Carsten B. Hansen
1989 Poul Erik Nielsen
1990 René H. Pedersen
1991 Preben Dyrhauge
1992 Poul Pedersen
1993 Niels Kenne
1997 Klaus Nielsen
 

Veteran Herresingle A

1988 Johannes Paaske
1989 Kaj Rahbek
1990 Kaj Rahbek
1991 Kaj Rahbek
1992 Kaj Rahbek
1993 Kaj Rahbek
1994 Kaj Rahbek
1995 Kaj Rahbek
1996 Kaj Rahbek
1997 Kaj Rahbek
1998 Kaj Rahbek
1999 Kaj Rahbek
2000 John Kongsgart
2001 Kaj Rahbek
2002 Kaj Rahbek
2003 Kaj Rahbek
2004 Kaj Rahbek
2005 Jørgen Hansen
2006 Kaj Rahbek
2007 Kaj Rahbek
2008 Kaj Rahbek
2009 Kaj Rahbek
2010 Kaj Rahbek
2011 Kaj Rahbek
2012 Kaj Rahbek
2013 Kaj Rahbek 
2014 Kaj Rahbek


Veteran Herresingle B

2001 Poul Pedersen
2002 Peter Josefsen
2009 Rolf Bents
 

Klubmestre Senior Damesingle A

1952 Inge Pedersen
1964 Karen-Lise Hansen
1968 Kirsten Gormsen
1969 Gudrun Geertsen
1970 Ruth Knudsen
1971 Else Nielsen
1972 Else Nielsen
1973 Hanne Larsen
1974 Hanne Larsen
1975 Gudrun Geertsen
1976 Gudrun Geertsen
1977 Gudrun Geertsen
1978 Annette Andersen
1979 Gudrun Geertsen
1980 Annette Andersen
1982 Annette Andersen
1983 Annette Andersen
1981 Annette Andersen
1984 Mette Christensen
1985 Mette Christensen
1986 Mette Christensen
1987 Annette Andersen
1988 Annette Andersen
1989 Annette Andersen
1990 Annette Andersen
1991 Annette Andersen
1992 Annette Andersen
1993 Annette Andersen
1994 Annette Andersen
1995 Annette Andersen
1996 Inge Hemberg
1997 Annette Andersen
1996 Inge Hemberg
1997 Annette Andersen
1998 Annette Andersen
1999 Annette Andersen
2000 Annette Andersen
2001 Lotte Lindgren
2002 Randi Christensen
2003 –
2004 Marinanne Gade Rasmussen
2005 Sanne Busk
2006 Ulla Andersen
2007 Ulla Andersen
2008 Marie Christoffersen
2009 Kirstine Jensen
2010 Kirstine Jensen
2011
2012
2013 Kirstine Jensen 
2014 Fie Michelsen
 

Klubmestre Senior Damesingle B

1974 Elisabeth Jansen
1976 Minna Henriksen
1977 Ulla Clemmensen
1979 Ulla Folner
1980 Inge Folke
1981 Lene Vejbæk
1982 Lone Rahbek
1983 Inge Hemberg
1984 Connie Nielsen
1985 Jeanette Hemberg
1986 Christina Rahbek
1987 Bettina Fisker
1988 Ulla Lyngskov
1989 Marianne G. Rasmussen
1990 -
1991 Randi Christensen
1992 Lone Holm
1993 Rita Hørkilde
1994 Jane Knudsen
1995 Tina Knudsen
1996 Lotte Lindgreen
1997 Vibeke Aaby Nielsen
1998 -
1999 Vibeke Wulff
2000 -
2001 Lene Nørgaard
2002 Ulla Andersen
2003 –
2004 -
2005 Ulla Andersen
2006 -
2007 Susanne Hebsgaard
2008 Rie Hyseni
2009
2011
2013 Iben Warburg
 


Klubmestre Veteran Damesingle

2008 Susanne Hebsgaard
2009 Ruth Nielsen
2010

Klubmestre Herredouble A

1979 Gudrun Geertsen/Jørgen B. Mortensen
1980 Jørgen B. Mortensen/Mogens Buhl
1982 Johannes Paaske/Erik Pedersen
1983 Niels J. Kindtler/Jørgen Hansen
1984 Jørgen Folner/Jan Pedersen
1985 Jørgen Hansen/Jørgen Uth  Andersen
1986 Kenneth Baker/Anders Kristensen
1987 Kenneth Baker/Anders Kristensen
1988 Kenneth Baker/Anders Kristensen
1989 Kenneth Baker/Anders Kristensen
1990 Steffen Buus/Claus Mogensen
1991 Steffen Buus/Claus Mogensen
1992 Jesper Edelbo/Jørgen Hansen
1993 Jan Jensen/Morten Johansen
1994 Steffen Buus/Thomas Bonde
1995 Jørgen Uth/Jørgen Hansen
1996 Jesper Lindgreen/Jan Jensen
1997 Jesper Lindgreen/Jan Jensen
1998 Jan Jensen/Jesper Skovgaard
1999 Niels Nørgaard/ Jan Jensen
2000 Jesper Lindgren/John Kongsgart
2001 Jesper Lindgren/Kaj H Rasmussen
2002
2003 Jesper Lindgren/Kaj H Rasmussen
2004
2005
2006 Brian Lund/Frederik Lindgreen
2007 Kaj Henning Rasmussen/Leo Skovgaard
2008 –
2009 Brian Lund/Erik Jeppesen
2010 Stefan Mark Pedersen/Brian Lund mod Jørgen Hansen/ Frederik Lindgreen
2011
2013 Erwin /Morten Storm
2014 Brian Lund/Kenneth Jensen 

Klubmestre Herredouble B

1977 Lars Hansen/Kenn Holst
1979 Bertel Kjærulff/Eigil Hemberg
1980 Johannes Paaske/Niels Nielsen
1981 Subhash Suri/Jan Pedersen
1982 Jørgen Rye Jensen/Jørgen Jensen
1983 Morten Edelbo/Michael Hansen
1984 Peder Madsen/Jens Arendal
1985 Jens Blauenfeldt/Per Hovgaard
1986 Henrik Hansen/Per Hovgaard
1987 Steffen Buus/Claus Mogensen>
1988 Jacob Fisker/Lars Nielsen
1989 Niels K. Hansen/Carsten B. Hansen
1990 Erik Phillip/Kaj H. Rasmussen
1991 Erik Phillip/Kaj H. Rasmussen
1992 Steffen Therkelsen/Jesper Schlüter
1993 G. Nielsen/Poul E. Nielsen
1994 Troy Souther/Poul Erik Nielsen
1995 Ebbe Hansen/Ove Jørgensen
1996 Ove Jørgensen/Poul Erik Nielsen
1997 Preben Busk/Eigil Hemberg
1998 Preben Busk/Eigil Hemberg
1999
2000 Søren Mogensen/Poul Pedersen
2001
2002
2003 Kenneth Jensen/Flemming Andersen
2004
2005
2006
2007
2008 Poul Pedersen/Kenneth Nørregaard
2009 Rolf Bents/Søren Rasmussen
2010 Rolg Bents/Gunner Jørgensen
2011
 

Klubmestre Veterandouble A

1989 Jørgen Hansen/Jens Mogensen
1990 Kaj Rahbek/Jørgen Uth
1991 Kaj Rahbek/Jørgen Uth
1992 Kaj Rahbek/Jørgen Uth
1993 Kaj Rahbek/Jørgen Uth
1994 Annette Andersen/Jørgen Hansen
1995 Kaj Rahbek/Jørgen Uth
1996 Kaj H. Rasmussen/Leo Skovgaard
1997 Kaj Rahbek/Jørgen Uth
1998 Kaj Rahbek/Jørgen Uth
1999 Kaj H. Rasmussen/Leo Skovgaard
2000 Peter Keller/Jesper Lindgren
2001 Peter Keller/Jesper Lindgren
2002 -
2003 Jesper Lindgren/Peter Keller
2004 -
2005 Jørgen Hansen/Peter Keller
2006 Kaj H Rasmussen/ Jørgen Uth
2007 Kaj Rahbæk/Peter Keller
2008 Kaj Rahbæk/Peter Keller
2009 Jørgen Uth/ Jørgen Hansen
2010
2011
2012
2013
2014
 

Klubmestre Damedouble A

1991 Annette Andersen/Marianne Gade
1992 Annette Andersen/Birthe Nielsen
1993 Annette Andersen/Birthe Nielsen
1994 Annette Andersen/Birthe Nielsen
1995 Annette Andersen/Birthe Nielsen
1996 Annette Andersen/Birthe Nielsen
1997 Annette Andersen/Birthe Nielsen
1998 A. Andersen/Anne Christensen
1999 Annette Andersen/Birthe Nielsen
2000 Annette Andersen/Birthe Nielsen
2001 Annette Andersen/Erika Dorth
2002 
2003 Annette Andersen/Erika Dorth
2004 Annette Andersen/Sanne Busk
2005 Annette Andersen/Sanne Busk
2006
2007 Mathilde Hebsgaard/Marie Christoffersen
2008 Mathilde Hebsgaard/Marie Christoffersen
2009 Annette Andersen/Birgit Inglev
2010 Annette Andersen/Birgit Inglev
2011 
 

Klubmestre Mixdouble A

1988 Annette Andersen/Jesper Edelbo
1989 Jannie Nielsen/Jan Jensen
1990 A. Andersen/Povl Henningsen
1991 Annette Andersen/Jørgen Hansen
1992 Annette Andersen/PeterKeller
1993 Annette Andersen/Peter Keller
1994 Henriette Skovgaard/Steffen Buus
1995 Annette Andersen/Peter Keller
1996 Annette Andersen/Peter Keller
1997 Lisbeth T. Hansen/Leo Skovgaard
1998 Lisbeth T. Hansen/Leo Skovgaard
1999 -
2000 Lisbeth T. Hansen/Leo Skovgaard
2001 Annette Andersen/Peter Keller
2002 -
2003 Birgit Inglev/Jørgen Hansen
2004 Birgit Inglev/Jørgen Hansen
2005 Annette Andersen/Poul Henningsen
2006 Annette Andersen/Peter Keller
2007 Marie Christoffersen/Christian Keller
2008 Caroline Lemvigh/Brian Lund
2009 Kirstine Jensen/Kenneth Jensen
2010 Nikoline Lundgreen/ Frederik Lindgreen
2014 Annette Andresen/ Peter Keller

Klubmestre Veterandouble B

1986 Annette Andersen/Jesper Edelbo
1986 Christina Rahbek/Djohn Sørensen
1987 Bettina Fisker/Djohn Sørensen
1988 Margit Lydeking/Steen Nielsen
1989 Marianne Gade/Djohn Sørensen
1990 Lene Madsen/DjohnS ørensen
1991 Randi Christensen/Djohn Sørensen
1993 Tina Knudsen/Per Bo Larsen
1994 Jane Knudsen/Johnny Bo Larsen
1995 Tina Knudsen/Johnny Bo Larsen
1997 Sanne Busk/Preben Busk
2004 Marianne Gade Rasmussen/Kenneth Jensen

Klubmestre Veteran Mixdouble

2008 Birgit Inglev/Peter Keller
2002 Birgit Inglev/Jørgen Hansen

Junior Herre U18

1951 Gert Range Pedersen
1952 Gert Range Pedersen
1955 Jørgen Eriksen
1965 Lennart Rasmussen
1967 Bent Johansen
1968 Erling Rokamp
1969 Erling Rokamp
1970 Erling Rokamp
1971 Lars H. Mortensen
1972 Peter S Johansen
1973 Niels Andersen
1974 Lars S.Andersen
1975 Erik Philip
1976 Jesper Edelbo
1977 Jesper Edelbo
1978 Steen Pedersen
1979 Morten Edelbo
1980 Morten Edelbo
1981 Morten Edelbo
1982 Morten Edelbo
1983 Flemming Sørensen
1984 Flemming Sørensen
1985 Jan Jensen
1986 Jan Jensen
1987 Anders Kristensen
1988 Anders Kristensen
1989 Steffen Buus
1990 Kenneth Baker
1991 Lars Nielsen
1992 Martin Miller
1993 Martin Miller
1994 Thomas Bonde
1995 Mikkel Bartholdy
2002 -
2003 -
2004 Jonas Stubager

Junior Herre U16

1981 Flemming Sørensen
1982 Flemming Sørensen
1983 Jan Jensen
1984 Morten Johansen
1985 Anders Kristensen
1986 Anders Kristensen
1987 Kenneth Baker
1988 Kenneth Baker
1989 Lars Nielsen
1990 Peter Hermansen
1991 Martin Miller
1992 Thomas Bonde
1993 Kristian Kragh
1994 Mikkel Bartholdy
1995 Mikkel Andreasen
1997 Casper Martinussen
1999 Kristian Friesgaard
2000 -
2001 -
2002 Jonas Stubager
2003 Jonas Stubager
2004 Andreas Keller Hansen
2005 Frederik Lindgreen
2006 Frederik Lindgreen

Junior Herre U14

1984 Anders Kristensen
1985 Kenneth Baker
1986 Kenneth Baker
1987 Jesper Andreasen
1988 Heino Simonsen
1989 Heino Simonsen
1990 Thomas Bonde
1991 Henrik Rasmussen
1992 Kristian Kragh
1994 Mikkel Andreasen
1995 Mads Sørensen
1996 Casper Martinussen
1997 Kristian Friisgaard
1998 Kristian Friesgaard
1999 Bjørn Priisholm
2000 Jonas Stubager
2001 Jonas Stubager
2002 Christian Keller Hansen
2003 Frederik Lindgreen
2004 Frederik Lindgreen
2005 Frederik Lindgreen
2006 Frederik Lindgreen
2007 -
2008 Anders Mørch
2009 Anders Mørch
2010 Nikolai Dorfelt
2011
2012
2013
2014
 

Junior Herre U12

1983 Kenneth Baker
1984 Kenneth Baker
1985 Henrik Mikaelsen
1986 Jacob L. Nielsen
1987 Heino Simonsen
1988 Mads Nielsen
1989 Henrik Rasmussen
1990 Henrik Rasmussen
1991 Bjørn Holm
1993 Casper Martinussen
1994 Mads Sørensen
1995 Kristian Friesgaard
1996 Jes Hansen
1997 Bjørn Priisholm
1998 Jonas Stubager
1999 Jonas Stubager
2000 Tino Kjærside
2001 Andreas Keller
2002 Frederik Lindgreen
2003 Frederik Lindgreen
2004 Mads Rygaard
2005 Mads Rygaard
2006 -
2007 Peter Hebsgaard
2008 Peter Hebsgaard
2009 Nikolai Dorfelt
2010 Lau Christoffersen
2011
2012
2013
2014
 

Junior Herre U10

1999 Andreas Keller
2000 rederik Lindgren
2001 Frederik Lindgren
2002 Mads Rygaard
2003 Mads Rygaard
2004 -
2005 Christoffer Lindgreen
2006 Peter Hebsgaard
2007 Jonas Hansen
2008 Rasmus Nyvang Sørensen
2009 Lucas May
2010 Niclas Lundgreen
2011
2012
2013
2014 Rasmus Hviid (Fællespulje dreng/pige)
 
 

Junior Herre U8

2010 
2011
2012
2013
2014 Albert Pedersen
 

Junior Dame U18.

1974 Lene Sørensen
1981 Jeanette Hemberg
1982 Jeanette Hemberg
1983 Jeanette Hemberg
1984 Mette Christensen
1985 Mette Christensen
1987 Bettina Fisker
1988 Bettina Fisker
1994 Anne Christensen
1995 Anne Christensen
2000 -
2001 -
2002 -
2003 Rikke Severin

 

Junior Dame U16
 1986 Bettina Fisker
1989 Christina Rahbek
1990 Gitte Uth
1991 Gitte Uth
1995 Inge Nielsen
1996 Anne L Holtvig
1999 Mette Aaby Smidth
2000
2001 Louise Nielsen
2002
2003 Rikke Severin
 

Junior Dame U14

1984 Bettina Fisker
1985 Annette Mogensen
1986 Jette Frisk
1987 Christina Rahbek
1988 Christina Rahbek
1989 Marianne Gade
1990 Marianne Gade
1991 Anne Christensen
1994 Susanne Nielsen
1995 Anne L Holtvig
2000 Ida P Bjærge
2001 -
2002 Nanna Josefsen
2003 Rikke Dienesen
2004 Nanna Josefsen
2005 -
2006 -
2007 Marie Christoffersen
2008 Kirstine Jensen
2009 Kirstine Jensen
2010 Matie Julskjær
2011
2012
2013
2014
 
 

Junior Dame U12

1986 Christina Rahbek
1987 Gitte Uth Andersen
1988 Marianne Gade
1995 Mette Aaby Smith
1996 Mette Aaby Smith
2000
2001 Nanna Josefsen
2002 Rikke Dienesen
2003 Rikke Dienesen
2004
2005 Mathilde Hebsgaard
2006 -
2007 Kirstine Jensen
2008 –
2009 Kristina Karlovic
2010 Nikoline Lundgreen
2011
2012
2013
2014
 

Junior Dame U10

2000 Rikke Dienesen
2001 Rikke Dienesen
2002 Amali Hansen
2003 Amanda Rygaard
2004 -
2005 -
2006 -
2007 Yllka Hyseni
2008 Eva Holst
2009 Anna Dahl Lund
2010 Anna Dahl Lund
2011
2012
2013
2014
 

Junior Dame U8

2009 Victoria Karlovic
2010
2011
2012
2013
2014 Freja Johansen 
 

PIGEDOUBLE- U/16

2000
2001 Signe Voigt/Louise Nielsen
2003
2004
2005
2006